Friday, March 7, 2014

LKD 5: Daurah 2

Bismillah.

Bengkel 3T

Bertempat di Sek. Men. Al-Amin Gombak, daurah kedua Latihan Kader Duat (LKD) Generasi ke-5 telah berjaya dilaksanakan. Program dimulakan dengan sesi perbincangan berkenaan resolusi daurah pertama dan laporan mengikut lokaliti, disusuli dengan sesi riadhah (sukan & permainan) yang dijalankan secara berasingan. Sesi diteruskan pada malam hari dengan penyampaian Tafsir Surah Nuh oleh Ustaz Idris.

18 Januari 2014, peserta diisi dengan sebuah perkongsian bertajuk Syahadatul Haq oleh Akh Nazerul Izwan. Sesi selanjutnya pula, para peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk sesi bengkel LDK (latihan dalam kumpulan). Berikutnya pada waktu petang, masa diperuntukkan bagi melaksanakan penyusunan carta organisasi generasi ke-5 LKD melalui pemilihan daripada kalangan peserta. Slot malam, pengisian 3T (Takrif, Takwin, Tanfiz) yang disampaikan oleh Nasri Ishak.

Sesi pada keesokan harinya (19 Januari 2014) diisi dengan bengkel, perbincangan dan sesi resolusi. Program bersurai pada Zohor.

Pihak KDM (Kader Du'at Musleh) selaku penganjur berharap agar segala input yang diperoleh sepanjang program difahami dan dihadam seterusnya dipraktikkan ke dalam bentuk amalan. Jazakumullah khairan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini.

Semoga Allah memberi kekuatan untuk kita terus menyeru manusia dan menegakkan kalimatul haq di bumi ini, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Fussilat, ayat 33:

"Dan tidak ada Yang lebih baik perkataannya daripada orang Yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal Yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!"

Semoga kita bertemu di sesi pertemuan akan datang dengan jiwa seorang mujahid.

No comments:

Post a Comment