PENGENALAN KDM

PENGENALAN KDM


Kader Du’at Musleh (KDM)  atau dahulunya dikenali sebagai Latihan Kader Duat (LKD),  ialah  satu program khusus untuk Lepasan SPM yang dianjurkan oleh JK TARBIYAH MUSLEH (JKTPM). Program ini secara dasarnya ialah hasil buah fikiran Ustaz Asim, Ustaz Athif dan Ustazah Norma. Kemudian, ia dilaksanakan oleh JKTPM, sebuah jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Hj Shamsul Ma'arif bin Hj Ismail, salah seorang Pengarah Musleh bersama 14 orang Penyelaras Tarbiyyah Sekolah dari Sekolah Rangkaian Musleh di seluruh negara. Jawantankuasa ini diberi mandat untuk merancang, memikir dan melaksanakan segala daya dan usaha bagi memperkasa perjalanan tarbiyah pelajar di jaringan sekolah Musleh di seluruh negara.

Program LKD dimulakan pada akhir tahun 2009. Melalui program ini, para peserta dibentuk agar menjadi peribadi duat yang mantap dan thabat sekali gus bersedia menjadi pelopor kepada kebangkitan ummah. Bagi memenuhi hasrat tersebut, aspek tarbiyah sangat diutamakan. Maka, program ini disusun dengan adanya kepelbagaian wasilah tarbiyah seperti daurah, mukhayyam, rehlah dan sebagainya. Sehingga kini (2015), KDM dianggotai oleh anggaran 600 orang ahli.VISI KDM

Kader Du'at MUSLEH (KDM) menerajui dan didaya gunakan dalam relung-relung IKRAM.


MISI KDM

1. Memastikan kelangsungan pembinaan du'at Musleh dalam dakwah dan tarbiyyah IKRAM.
2. Menyediakan tenaga du'at yang menggerakkan kerja dakwah kampus.
3. Menyalurkan tenaga kerja untuk membantu sistem pentarbiyahan sekolah IKRAM MUSLEH.
4. Membantu persiapkan para du'at bagi menerajui kepimpinan IKRAM.
5. Memperkasakan jaringan KDM sebagai sebuah organisasi yang kukuh.MOTTO KDM

“Du’at Peneraju Ummah”BIDANG FOKUS KDM

Kader Du’at Musleh
Peserta LKD
Sekolah-sekolah Musleh


No comments:

Post a Comment