Friday, April 16, 2010

Rawabit Al-Daie Ila Allah

-->
Rawabit  Al Da’ie Ilallah
Oleh: Al-Faqir Ilallah (SMHI)

Sesungguhnya para Dai’e diikat oleh tiga ikatan(ar ribat).

Pertama Ikatan Keimanan kepada Allah SWT. Inilah ikatan yang paling pokok yang mendasari perjuangan mereka yang berjuang di atas Jalan Islam ini. Dengan ikatan ini hati-hati menjadi satu di atas ikatan tauhid.  Inilah yang dipanggil ikatan Tauhid (Rabitah at-tauhid). Maka dengan akidah tauhid maka bersatulah hati-hati di atas keimanan yang Satu. Mereka menjadi muslim yang menyerah diri dan tunduk kepada Tuhan yang Satu. Mereka membawa fikrah at-tauhid wa tauhidul fikrah. Maka dengan fikrah Tauhid itu bersatulah mereka semua di atas manhaj tauhid yang satu dan menjadi ghayah dan matlamat perjuangan mereka pada waktu senang dan susah, ketika khilaf ataupun wehdah, ketika urusan kecil mahupun yang besar. Mereka sentiasa membersihkan aqidah mereka dalam urusan mengabdikan diri kepada Allah yang Satu. Maka jadilah Allah SWT itu sebagai matlamat dan ghayah mereka dan tiada yang lain.

Firman Allah SWT (Al-Kahfi:110)


110. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesungguhnya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaKu Bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang satu; oleh itu, sesiapa Yang percaya dan berharap akan pertemuan Dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal Yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun Dalam ibadatnya kepada Tuhannya".


Kedua ; Ikatan Ukhuwwah. Selepas iman yang satu, maka mereka bersatu di atas kalimah yang Satu, saling bantu membantu di atas dasar yang Satu bagi meninggikan Kalimah Allah SWT.
Orang yang beriman sangat mencintai saudaranya sebagaimana mereka mengasihi diri mereka atau lebih lagi ( ithar) sehingga mereka lebih mengutamakan sahabat mereka lebih dari mereka sendiri.  Sehingga ada para sahabat menghalalkan apa yang di dalam poket mereka kepada sahabatnya. Bahkan ada yang sanggup memberi pilihan kepada sahabatnya agar dia menceraikan salah satu dari isteri-isterinya agar dapat dikahwinkan dengan para sahabah yang datang berhijrah.

Mereka amat memahami agar dengan ikatan kasih sayang kerana Allah ini akan menjadi jalan kepada kesatuan aqidah dan kesatuan ukhuwwah. Akhirnya menjadilah ia satu kesatuan ummah yang kuat berpaksikan tauhid.

Mereka yakin bahawa ikatan iman dan ikhuwwah fillah melebih ikatan tanzimi. Mereka mengenal Allah yang Satu dan menjadi bersaudara sebelum mengikuti mana-mana kumpulan dan thaifah. Mereka tidak sombong atau bermegah-megah dengan orang lain. Mereka tetap menghormati pandangan selagi tidak keluar dari batas-batasan Islam ataupun harus dan berlapang dada dengan perbezaan cabang dan furuk.

Firman Allah SWT (Al-Imran  
103. dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu Dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu

Dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam Yang bersaudara. dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya.


 
Ikatan ketiga ialah Ikatan Jihad. Ini adalah ikatan yang mengikat mereka di atas misi melakukan amalan jihad di jalan Allah tanpa kenal putus asa dan letih. Mereka bersama-sama berdakwah, melakukan pemilihan, melakukan tarbiyyah, melakukan latihan, melakukan perkaderan bagi melahirkan golongan pelopor, menyatukan ummah, mendorong ummah melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan dan melakukan projek-projek kebangkitan bagi ummah. Mereka melakukan dengan amal secara berjamaah, mentaati qiayadah, melakukan syura, melaksanakan keputusan syura dan beriltizam meskipun bertentang dengan pandangan peribadi. Mereka bekerja dan berjuang tanpa mengenal penat dan lelah, siang ataupun malam, senang mahupun terpaksa, dekat ataupun jauh semua diharungi demi melaksanakan keputusan amal demi memenangkan dakwah Islam sehingga disokong oleh ummah sehingga menjadi perkasa dan kuat, menjadi tapak kekuatan dan akhirnya tapak kekuasaan sehingga Islam itu dapat memerintah dan bukan diperintah.

Maka bersatulah kita di atas tiga ikatan ini dan moga dengan ikatan keimanan, ukhuwwah dan jihad akan terus menjana jiwa-jiwa kita untuk melakukan amal Islam dengan bersungguh-sungguh hingga menemui Allah dalam keadaan mendapat kemenangan di dunia mahupun kemenangan di akhirat.
 
Firman Allah SWT (At-Taubah);
  
111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka Dengan (balasan) Bahawa mereka akan beroleh syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada Yang membunuh dan terbunuh. (balasan syurga Yang demikian ialah) sebagai janji Yang benar Yang ditetapkan oleh Allah di Dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi Yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? oleh itu, bergembiralah Dengan jualan Yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan Yang besar.

 Syurga itu adalan tempat dan ganjaran sebaik-bainya dari Allah SWT buat orang yang beriman.

Firman Allah SWT (Surah Al-Kahf)

31. mereka itu, disediakan baginya syurga Yang kekal, Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka Dihiaskan di dalamnya Dengan gelang-gelang tangan emas, dan memakai pakaian hijau dari sutera Yang nipis dan sutera tebal Yang bersulam; mereka berehat di dalamnya Dengan berbaring di atas pelamin-pelamin (yang berhias). demikian itulah balasan Yang sebaik-baiknya dan demikian itulah syurga tempat berehat Yang semolek-moleknya.

No comments:

Post a Comment