Friday, April 16, 2010

MIN QAWAID AD-DAKWAH (DIAMBIL DARI USUL FIQH)

PROF DR JUMUAH AMIN, JAMIAH AL-AZHAR, CAIRO
NAIB MURSYID IKHWANUL MUSLIMIN


TAJUK: AD-DAKWAH, QAWAID WA USUL ( bahasa melayu: FIQIH DAKWAH)
Terbitan Era Intermedia, Jakarta, 2002

MIN QAWAID AD-DAKWAH (DIAMBIL DARI USUL FIQH)
RINGKASAN:


KAEDAH 1: AL-QUDWAH QABLA AD-DAKWAH
(Contoh teladan sebelum berdakwah)

KAEDAH 2: AT-TA’LIF QABLA AT TAKRIIF
(Mengikatkan hati sebelum menerangkan)

KAEDAH 3: AT-TAKRIIF QABLA AL-TAKLIF
(Penerangan sebelum member bebanan)

KAEDAH 4: AT TADARRUJ FI AT TAKALIF
(Berperingkat dalam memberi tanggungjawab)

KAEDAH 5: AT TAISIR LA AT TAKSIIR
(Memudahkan bukan memayahkan)

KAEDAH 6: AL-USUL QABLA AL-FURUK
(Perkara Prinsip sebelum cabang)

KAEDAH 7: AT-TARGHIB QABLA AT TARHIB
(Membesarkan hati sebelum memberi ancaman)

KAEDAH 8: AT TAFHIM LA AL-TALKIN
(Memberi faham bukan diktasi)

KAEDAH 9: AT-TARBIYYAH LA AT TAKRIYYAH
(Memberi pendidikan bukan menelanjangi-mengaibkan)

KAEDAH 10: TILMIZU IMAM LA TILMIZU KITAB
(muridnya imam bukan muridnya buku)

InsyaAllah untuk kali ini dan akan diulas di lain masa.
Gunakanlah kaedah ini mengikut zuruf dan kesesuaian tempat dan jenis suasana. Moga pendekatan dengan "hikmah" yang dimaksudkan ialah pendekatan berpandukan hukum dan syariat Allah SWT yang ditunjuk oleh Nabi kita yang mulia, Rasulullah s.a.w

Pengarah LKD

No comments:

Post a Comment