Wednesday, January 27, 2010

Fahami hakikat perkaderan

Likulli marhalatain ahdafuha, Li kulli marhalatain rijaluha
(Pada setiap marhalah ada objektifnya dan pada setiap marhalah ada lelakinya)

Itulah maksud perkaderan atau tarbiyyah. Usaha tarbiyah atau perkaderan ialah untuk mencetak peribadi-peribadi yang sesuai pada setiap marhalah dakwah dan peribadi-peribadi yang yang mempunyai muasofat  yang mempunyai keupayaan bagi memikul tugas tersebut. Oleh itu tarbiyyah bukan sekadar pengisian ilmu akan tetapi kesediaan membentuk dan merubah diri agar menjadi para Duat yang setiap harinya adalah kebaikan dan peningkatan. Kemajuan dalam segi akal pemikiran. Kemajuan dalam amal ibadahnya, dalam daya fikirnya, dalam renungan hatinya dan dalam kebersihan ruhnya. Tiada hari kemalasan. Setiap hari adalah pembentukan dan perubahan. Setiap hari jiwanya sentiasa berkobar-kobar untuk melakukan amal kebaikan bagi dirinya dan ummatnya.

Maka persiapkanlah diri mu bagi menjadi lelaki/wanita duat yang sedia memikul panji-panji Islam. Tanpa peribadi-peribadi yang kuat, yang bersih akhlaknya, yang ikhlas, maka jadilah dakwah itu hanya laungan kosong, sekadar kertas-kertas kerja dan resolusi-resolusi indah namun tiada yang akan mampu merealisasikan Islam itu dalam realiti kehidupan.

Maka sedarilah, Andalah calon-calon rijal itu!

Pengarah LKD

No comments:

Post a Comment